Jabukovac

Zvanična prezentacija

“Ako svako uradi onoliko koliko je sposoban, neće narod propasti.”

 

 Vuk Stefanović Karadzić
Početna strana
jabukovac turnir
Početna strana

Projekti od važnosti 

Rekonstrukcija zgrade MZ

Zamena stolarije, izrada fasade i farbanje zgrade, izrada drenažnog sistema, osvetljenje zgrade, sređivanje podruma zgrade, opravke unutar zgrade i zamena električnih instalacija.

Dom kulture

Kompletno pokrivanje krova zgrade, zamena stolarije, popravka fasade i farbanje, sređivanje sale, zamena električnih instalacija, uređenje unutrašnjosti, garderobe i bine, nabavka stolica

Zamena ventila

Zamena ventila na vodovodnoj mreži

Rešavanje problema vode i kišnice

Izrada kanala i nabavka cevi

Grejanje ambulante

Parno grejanje u ambulanti

Zemljište za novo groblje

izrada projekta i priprema novog zemljišta i njegovo ograđivanje za mesno groblje

Nastavak asfaltiranja ulica

nastavak asfaltiranja ulica

Spisak donatora 

Ime i prezimeIznos 
Banković M. Božidar sa porodicom230.00 
Banković Vlajko60.00 
Badzikić Dalibor 20.00 
Badzikić Igor20.00 
Bibić Bojan50.00 
Bibić Dejan50.00 
Bibić Dragomir40.00 
Bibić Slaviša50.00 
Bogdanović Dimitrije60.00 
Bogdanović Dragiša50.00 
Bogdanović Slavica50.00 
Bogosavljević Nenad20.00 
Bogosavljević Svetlana20.00 
Bogosavljević Marin50.00 
Bogosavljević Draginja50.00 
Bogosavljević Voja20.00 
Bogosavljević Snežana20.00 
Bora Flora18.00 
Bubulović Ljubiša50.00 
Bubulović Vesna50.00 
Bubulović Brane50.00 
Bubulović Nikola30.00 
Bubulović Marija30.00 
Bubulović Novica 40.00 
Bubulović Jasmina40.00
Caranović Slaviša50.00
Čogić Dragutin30.00
Čogić Mitra30.00
Ficulović Dragan250.00
Ficulović Zoran 50.00
Gabarević Dragan20.00
Gabarević Slađana20.00
Ficulović Vesna50.00
Gagić Nikola 30.00
Gagić Žikica30.00
Gojković Jovan100.00
Ilić Nikola-Duđa60.00
Janković Zoran 20.00
Kazimirović Dragiša60.00
Kazimirović Nenad20.00
Kazimirović Danijela20.00
Kimidzikić Mile50.00
Kimidzikić Slavica50.00
Kolić Bosiljka50.00
Kozicić Mića50.00
Kozicić Tatjana50.00
Kožicić  Đorđe50.00
Kozicić Đorđe30.00
Kožicić Darinka30.00
Kreconić Suzana50.00 
Krojitorović Periša50.00 
Krojitorović Sanela50.00 
Lularević Voja30.00 
Lularević Mirjana30.00 
Matić Božidar30.00 
Matić Olgica30.00 
Marijanović Nebojša50.00 
Marjanović Mira50.00 
Marjanović Jovan30.00 
Marjanović Slavica30.00 
Matić Đorđe50.00 
Matić Zorica50.00 
Miljković Jovan20.00 
Miljković Ljilja20.00 
Miljković Novica20.00 
Miljković Tomica20.00 
Negoicić Božidar 30.00 
Negoicić Ilinka30.00 
Pavlović Ljuba30.00 
Paunović Marija20.00 
Pernić Boban20.00 
Pernić Miladinka20.00 
Pavlović Mitra30.00 
Petrikić Mića / donacija za mrežu250.00 
Petrikić Daniel / donacija za mrežu250.00 
Petrikić Đorđe30.00
Petrikić Marija30.00
Petrikić Radivoje300.00
Pulakić Tomica50.00
Pulakić Vesna50.00
Radomirović Novica50.00
Radomirović Vojkica50.00
Radosavljevic Slavica50.00
Radulović Igor20.00
Savkovic Mira30.00
Savkovic Goran50.00
Savkovic Draginja50.00
Savuljesković Toma50.00
Savuljesković Katarina50.00
Savuljesković Slaviša120.00
Savuljesković Jovanka120.00
Savuljeskovic Dragutin30.00
Savuljeskovic Nikolija30.00
Savuljesković Dimitrije30.00
Savuljesković Dragica30.00
Singh Slavica50.00
Stanisavljević  Nikola30.00
Stanisavljević  Dragica30.00
Stanisavljević Ljubiša50.00
Stanisavljević Vesna50.00
Stankovic Vojkan15.00
Stojkić Dragiša50.00 
Stojkić Ljubica50.00 
Stojkić Goran50.00 
Stojkić Tanja50.00 
Stojkić Draginja30.00 
Sulić Petar30.00 
Sulić Ilinka20.00 
Sulić Sunčica50.00 
Tanasijević Dragiša50.00 
Tanasijević Zorica50.00 
Tihojević Dragan 20.00 
Trikić Slava30.00 
Trikić Dragica30.00 
Trikić Zorica50.00 
Trikić Mića50.00 
Tremurović Bora30.00 
Tremurović Draginja30.00 
Trokicic Dejan50.00 
Tujkić Gordana50.00 
Trujkić Jovan30.00 
Trujkić Anđa30.00 
Tufarević Javor10.00 
Tufarević Brankica10.00 
Udrić Mića60.00 
Vojinović Dragi-Bonke30.00 
Vojinović Slobodan30.00 
Vojinovic Radmila30.00 
Vojinović Slaviša20.00 
Vojinović Slađana20.00 
Vojinović Slavka30.00 
Vujić Alen50.00 
Vujić Jovan-Moke30.00 
Vujić Dragica30.00 
Šukić Nenad50.00 
Šukić Jagodinka50.00 
   

Ukupno                                                 6383.00

Svi koji žele da podrže realizaciju planiranih projekata u MZ Jabukovac mogu svoje dobrovoljne novčane priloge da uruče (i dobiju priznanicu)  sledecim licima : Slobodan Vojinović, Boban Pernić, Dragoslav Banković, Ana Krojitorović, Mića Petrikić, Mića Kožicić, Tomica Pulakić i Ljubiša Stanisavljević.

Svi koji žele mogu da doniraju novac i putem interneta.

Najnovije objave